Prawo pracy

Praca w WielkanocPraca w Wielkanoc? Pierwszy i drugi dzień Wielkiej Nocy są dniami ustawowo uznanymi za wolne od pracy. Przepisy te dotyczą jednak tylko wybranych osób. Kto musi stawić się w pracy, jak w zwykły dzień? Co decyduje o tym, czy w Wielkanoc będziemy mieli wolne?

 

Pani Marzena, 22 lata, Wrocław:
Pracuje w sklepie monopolowym. Jestem zatrudniona na umowę o pracę. Mój szef kazał mi przyjść do pracy w Niedzielę Wielkanocną. Czy muszę pracować w święta? Szef zagroził mi zwolnieniem dyscyplinarnym, jeżeli nie przyjdę. Czy muszę obawiać się dyscyplinarki?

Odpowiedź: Kodeks pracy i przepisy dotyczące dni wolnych od pracy wskazują, iż pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocy są dniami wolnymi od pracy. W opisanej sytuacji, pracodawca nie ma podstaw do wypowiedzenia umowy o pracę w trybie zwolnienia dyscyplinarnego. Art. 15110 ust. 9 Kodeksu pracy dopuszcza pracę przy wykonywaniu prac koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności, ale zaliczenie do tej kategorii sklepów monopolowych jest nadużyciem.

Lista dni wolnych

Listę dodatkowych dni wolnych od pracy zawiera ustawa o dniach wolnych od pracy z dnia 18 stycznia 1951 r. Dni te to między innymi pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkiej Nocy (art. 1 ust. 1 lit. c i d). Regulacja to dotyczy jednak tylko osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, których zatrudnienie reguluje ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Zgodnie z art. 1519 § 1 dniami wolnymi są niedziele i święta określone w przepisach o dniach wolnych od pracy.

Kto musi pracować?

W przypadku osób zatrudnionych w oparciu o umowę cywilnoprawną np. umowę zlecenia albo umowę o dzieło, przepisy powyższe nie mają zastosowania. Jeżeli według harmonogramu albo umowy powinniśmy pracować w dni świąteczne, to niestety takie ustalenia są wiążące. Praca w Wielkanoc jest w tej sytuacji zgodna z prawem. W przypadku wielu instytucji nie będzie to problemem, gdyż w święta są one po prostu zamknięte.

Właściciele firm, którzy działają w oparciu o umowę franczyzy, w której ustalono, iż punkt będzie czynny 365 dni w roku, będą musieli sami stanąć za ladą. Do tego typu umów nie mają zastosowania przepisy Kodeksu pracy. Właściciel nie może jednak zmusić swoich etatowych pracowników do stawienia się w pracy w dni wolne.

Na co uważać?

Niedopuszczalne jest dodatkowe zatrudnianie na umowę zlecenie etatowych pracowników, aby musieli pracować w dni ustawowo wolne. Niewłaściwe jest również delegowanie pracowników etatowych do innych oddziałów firmy na podstawie umowy zlecenie. W takich sytuacjach możliwe będzie wystąpienie do sądu pracy, aby stwierdzono istnienie stosunku pracy i naruszenie praw pracowniczych.