Prawo administracyjne

Bezpłatne porady prawne z zakresu prawa administracyjnego to pomoc w załatwieniu każdej urzędowej sprawy. Doradzimy Państwu również w kwestii postępowania przed sądami administracyjnymi.

Nasi prawnicy odpowiedzą m.in. na pytania:

  • Jak odwołać się od decyzji?
  • Jak przyspieszyć postępowanie administracyjne?
  • Gdzie złożyć wniosek?

Podstawowe akty prawne:

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
  • Ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych,
  • Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,