Prawo karne

Bezpłatne porady prawne z zakresu prawa karnego i wykroczeń obejmują m.in. odpowiedzi na pytania:
  • Jak napisać akt oskarżenia?
  • Ile trwa tymczasowe aresztowanie?
  • Jak odwołać się od wyroku skazującego?
Podstawowe akty prawne:
  • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
  • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego,
  • Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń,
  • Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia,